Karneval

Hvert år i februar har vi karneval. Da kler barna seg ut og vi har dans og ulike leker i barnehagen. Barna slår hull på ”katta i sekken” og en spennende overraskelse til hvert barn skjuler seg der. Til lunsj har vi alltid noe ekstra godt og avslutter dagen med en liten filmsnutt.

Foreldrearrangementer

Høstmiddag

Påskefrokost

Julefrokost med Luciatog og sang

Sommerfest

Førskolegruppe

En gang i uken har vi førskolgruppe. Førskolebarna får gjennom året arbeide med ulike tema/arbeidsområder. Vi arbeider med finmotoriske ferdigheter som klipping/liming/blyantgrep. Vi vil også jobbe med aktiviteter som styrker språket i hverdagen. Lese bøker, lage historier sammen ved å bruke fortellerkort og lese rim og regler. Noen samlinger kommer vi til å jobbe med følelseregister vårt. Hvordan kjenne igjen følelser som å være glad, sint, redd, lei seg o.l. Hva som gjør at vi føler det slik og hvordan vi kan løse konflikter når de oppstår.

Bibliotektet

Vi benytter biblioteket når vi har mulighet. Da leser vi bøker der eller låner med oss noen bøker barna liker eller noe vi skal bruke til temaarbeid e.l i barnehagen. Vi får også tilbud om å gå på Kino der.

Samlingstunder

Vi prater om ulike temaer og bruker sang, musikk og bøker som en del av samlingen. Når vi forteller eventyr bruker vi noen ganger konkreter for å få en mer helhetlig fortellerstund. Med samlingene ønsker vi at barna bl.a skal utvikle språklig bevissthet, få god uttale, oppleve humor og glede, lære nye ord, uttykk og begreper. Dette bidrar til større evne til å uttrykke sine følelser og tanker i samspill med andre og til å bidra/delta i lek.

Uteaktiviteter

En dag i uken er den store avdelingen ute fra kl. 10.00 – 13.30. De spiser lunsj ute og som regel er det mat vi har laget på stormkjøkkenet vårt. Som oftest bruker vi naturområder i nærmiljøet. Noen ganger er det barnas frilek som preger turene. Andre ganger har vi med tau og har ulike tauaktiviteter. Noen ganger har vi med ulike lekedyr (skogsdyr o.l) som de bruker i sin lek. Vi har med forstørrelsesglass og studerer småkryp og annet vi finner i naturen. Målet med utedagen er fysisk aktivitet og å oppleve glede ved å være ute i naturen. Det å mestre bevegelse i ulike terreng gir mestringsglede og samtidig styrker barna grovmotoriske ferdigheter. Vi ser også at naturen innbyr til mange ulike opplevelser og spennende lek og barna setter veldig stor pris på de dagene vi har ute.

   GYM

Vi er så heldige at vi får låne Rolland gymsal en dag i uken. Der har vi tilgang til ballsal, gymsal og en liten klatrevegg. Både små og store ser frem til dagen vi skal på gym. Vi har ballaktivitet, innebandy, sangleker, ringer i taket, matter å turne på o.l.