Om Selegrend Barnehage

Selegrend barnehage holder til i sjarmerende lokaler i Åsligrenda. Den opprinnelige løen ble bygget om og renovert for en del år tilbake, men er likevel en barnehage med særpreg og sjel.

Barnehagen drives som en stiftelse og styret består av fire foreldre. Styret arbeider tett sammen med styrer ift driften av barnehagen. Barnehagen har et foreldreutvalg (FAU) som arrangerer sosiale aktiviteter for barna og foreldrene to ganger i året. De tar også initiativ til dugnad m.m som også bidrar til en trivelig barnehage og trivsel for barn og foreldre. Samarbeidsutvalget (SAU) har jevnlige møter og tar opp ulike saker som gjelder driften av barnehagen. De er et kontaktskapende organ og i SAU er eier, personalet og foreldre representert med likt antall medlemmer.

Selegrend barnehage er en to-avdelings barnehage med plass til 27 enheter der de voksne er opptatt av trygghet og omsorg, og at alle skal bli sett i løpet av dagen.De yngste barna er inne på det vi kaller "lillerommet" sammen med to voksne og den avdelingen heter "Løvetann". De eldtste er inne på det som er "løen" og heter "Smørblomst". Selv om vi er to avdelinger blir alle barna kjent med hverandre og de blir også trygg på alle voksne som arbeider der.

Barnehagens uteområde består av en fotballbane som blir brukt til ballspill, men også sykling og annen lek. Vi har en lekeplass med sandkasse og ulike lekeapparater. I borettslaget er flere mindre lekeplasser som vi jevnlig bruker. Om vinteren har vi en flott akebakke rett utenfor barnehage som vi benytter. Ellers er vi opptatt av å bruke nærmiljøet når vi skal ut på tur eller diverse utflukter. Her i Åsane er det mange flotte steder å ta med seg barna til som for eksempel skogen bak Storåsen og Kolåsen skole, borte i myrdalsskogen eller lekeplasser i nærheten.

Personalet

Lin Fotland, Styrer

Mona Cecilie Helliksen, Pedagogisk leder

Christine Seljelid, Førskolelærer

Kristin Knudsen, Førskolelærer med spesialpedagogikk

Anita Iversen, Assistent

Anita Skulstad, Assistent